Storgata 132- Storagat 134 AS

Bygningen ligger midt i Porsgrunn sentrum, meget godt eksponert mot hovedgata.
Bygget er leid ut til Scushi AS i 1.etg og Yoga –senter i 2.etg.