Skolegata 2

Skolegata 2 er sentralt lokalisert i Porsgrunn. Bygget ligger i nærheten av NRK og hotell VIC. Dagens leietaker er Telenor Infra AS.